digidtyle

آموزش تصویری زیست شناسی 3 نشر لوح دانش- رشته علوم تجربی

آموزش تصویری زیست شناسی 3 نشر لوح دانش- رشته علوم تجربی

 • درس
  زیست شناسی
 • مقطع تحصیلی
  متوسطه دوم
 • پایه
  دوازدهم
 • نوع دیسک
  DVD
 • تعداد دیسک
  6 حلقه
 • مدت آموزش
  1290 دقیقه
 • سایر توضیحات
  فـهـرسـت
 • فصـل 1 مولکـول هـای اطلاعاتـی
 • - نوکلئیک اسیدها
 • - همانندسازی دنا
 • - پروتئین ها
 • فصل2 جریـان اطلاعات در یاختـه
 • - رونویسی
 • - به سوی پروتئین
 • - تنظیم بیان ژن
 • فصل3 انتقال اطلاعات در نسل ها
 • - مفاهیم پای
 • - انواع صفات
 • فصل 4 تغییر در اطلاعات وراثتی
 • - تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
 • - تغییر در جمعیت ها
 • - تغییر در گونه ها
 • فصـل 5 از مــاده به انـــرژی
 • - تأمین انرژی
 • - اکسایش بیشتر
 • - زیستن مستقل از اکسیژن
 • فصــل6 از انــرژی به مــاده
 • - فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیای
 • - واکنش های فتوسنتزی
 • - فتوسنتز در شرایط دشوار
 • فصل 7 فناوری های نوین زیستی
 • - زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
 • - فناوری مهندسی پروتئین و بافت
 • - کاربردهای زیست فناوری
 • فصــل 8 رفتـارهـای جانـوران
 • توجه : این محصول جهت معرفی و راهنمایی در سایت قرار داده شده است و برای خرید باید روی دکمه خرید با تخفیف کلیک کنید و سایت به طور اتوماتیک شما را به ارزان ترین سایت فروش هدایت خواهد کرد.

  با تشکر از انتخاب شما